Jsme technologickou společností, která svým zákazníkům nabízí komplexní služby od návrhu designu, prototypování, topologické a materiálové optimalizace, přes konstrukci a výrobu nástrojů až po sériové dodávky produktů ze slitin zinku, hliníku, či výlisky z plastu. Samozřejmostí je široké spektrum dokončovacích operací včetně obrábění, povrchových úpravy, či montáží funkčních celků. Ve všech svých činnostech držíme krok se současnými nejvyššími standardy kvality a splňujeme ta nejnáročnější ekologická kritéria, abychom i pro příští generace zachovali modrou planetu jako příjemné místo pro život.

Vývoj a příprava výroby

Ve spolupráci s vývojáři zákazníka navrhujeme řešení odlitku/výlisku tak, aby nejlépe splnil nároky na výrobek kladené. Díky ovládání čtyř různých technologií takřka pod jednou střechou Vám poradíme, kdy je která technologie ekonomičtější, což povede i k úsporám Vašich vývojových nákladů i času potřebného pro uvedení nových výrobků na trh. Asistujeme konstruktérům našich zákazníků při topologické optimalizaci výrobku, naše konstrukční návrhy předkládáme podložené simulací plněni formy a tuhnutí odlitku/výlisku (MAGMA), podložené pevnostními výpočty (FEA).

Naši konstruktéři výrobku, nástrojů a přípravku pracují v CREO, poradí si však s daty i ve Vašem formátu.

Naše nástrojárna pak podle konstrukčních podkladů potřebné nástroje a přípravky vyrobí, v těsné spolupráci s výrobními provozy vše vyzkouší a dodají vzorovou či ověřovací sérii.

Produkce

Zpracováváme různé slitiny neželezných kovů a rozmanité spektrum plastových materiálů rozličnými technologiemi. Vyrábíme náročné, složité díly od hmotnosti 1 g až po 20 kg/ks.

Vaši potřebu malých sérií odlitků vyřešíme gravitačním litím do ocelových forem – kokil.

Potřebujete-li větší série, pak Vám navrhneme nízkotlaké odlévání – třeba do kokily s více otisky.

Pro obě tyto technologie umíme vyrobit a použít netrvanlivá, písková jádra.

Takto získané odlitky ze slitin Al umíme před dalším zpracováním tepelně zpracovat.

Pro ještě větší série, pro tvarově náročné odlitky máme pro vaše potřeby připravené pracoviště odlévání pod vysokým tlakem.

Pro drobné, přesné díly, pro velké série vám navrhneme odlitek ze slitin Zinku odlévaný pod vysokým tlakem. Překvapíme Vás nečekaně vysokou životností slévárenského nástroje.

V naší lisovně plastů umíme zpracovat na 120 různých druhů granulátu, naší silnou stránkou jsou technicky náročné výlisky – třeba díly se závity a řada z Vás, našich zákazníků, si oblíbila naši kompetenci v záliskové práci – do plastu Vám zastříkneme třeba některý z odlitků, nebo plechový výlisek. Umíme i pohledové díly pro nejnáročnější zákazníky.

Velmi rádi budeme asistovat Vašim požadavkům podle toho, jak se Vaše potřeby objemů výroby budou v čase měnit, budeme asistovat Vašim vývojářům při migraci z jedné technologie do druhé (při nárůstu objemů Vašich požadavků třeba z nízkotlakého lití do vysokotlakého, nebo při výběhu Vašeho výrobku ze série zase naopak od tlakově litého odlitku ke gravitačně či nízkotlace odlévanému) anebo při náhradě jednoho materiálu jiným (kov plastem, zachování kovového jádra a jeho obstříknutí plastem, apod).

Nejen prototypy umíme odlévat do 3D tištěných forem anebo Vaše díly tiskneme přímo z požadovaného kovu. Úspora Vašeho času při použití těchto technologických možností je dechberoucí.

Následné operace

Vybrané odlitky ze slitin Al Vám přímo u nás ve slévárně tepelně zpracujeme.

Jakékoli naše odlitky Vám obrobíme na moderních CNC strojích

Zajistíme na nich požadovanou povrchovou úpravu.

Ve dvou našich provozech – v Poříčanech a ve Slané u Semil – disponujeme technologií TEM – termické odjehlení, kterým dokážeme očistit i velmi jemné struktury výrobků od otřepů, či ostřin po třískovém obrábění.  Technologicky se jedná o zážeh směsi stlačených plynů v přetlakové komoře, které způsobí krátkodobě vysoké teploty, které dostačují k odpaření ostřin a přitom nepoškozují objemnější části výrobku. Tato technologie je vhodná pro opracování kovových výrobků.

Pro montáž podsestav zajistíme potřebné subdodávky (třeba spojovací materiál) a smontujeme ze všeho dohromady Vaši podsestavu či finální výrobek.

Ve spolupráci s Vašimi odborníky navrhneme a zajistíme vhodné balení Vašich produktů.

Finální výrobek Vám dodáme kamkoli ukážete.

Další výrobky

Výroba stavebnic a vědomostních her pro děti. Naším cílem je rozdávat dětem radost z hraní, přinášet nové podněty, rozvíjet jejich zájmy i zručnost. V našich stavebnicích vidíme nástroj pro rozvoj dětské tvořivosti, hravosti, prostorové představivosti i konstrukčních schopností.

3D tisk kovu – výrobky umíme přizpůsobit vašim skutečným potřebám. Uspoříme jeho hmotnost, objem a využijeme prvotřídní materiály. 3D tisk forem s konformním chlezním – formy tiskneme technologií DMLS, která nám dává možnost do formy integrovat konformní chlazení. 3D tisk pískových jader a forem – k tisku pískových forem používáme technologii VoxelJet, která umožňuje využit velký stavební prostor.

Vytváříme stroje na míru, které se technickými parametry přizpůsobí vašim potřebám. Samozřejmostí je následná technická i SW podpora.

Naše úspěšné projekty

Migrace nízkotlakého (NTL) lití na vysokotlaké (VTL) lití

Naším velikým úspěchem u několikaletého zákazníka bylo znovu získání projektu na výrobu kokilového odlitku ze slitin hliníku. Jednalo se o nosný rám rádia mikrovlnné antény. Zákazník původně předpokládal malá roční množství v řádu několika málo tisíc kusů. Naše společnost mu navrhla nízkotlakou, dvou otiskovou kokilu s následným obráběním na stroji na dvě upnutí. Hmotnost dílu byla tehdy 2,75 kg. Poměrně záhy odběry tohoto dílu narostly a po dodání přibližně 27 000 ks jsme výrobu kvůli transferu za levnějšími podmínkami do Číny ztratili. Náš kokilový odlitek bez jakékoli optimalizace v Asii překlopili do vysokotlaké licí formy a zákazníkovi začaly problémy. Díly byly v silných stěnách, a ještě silnějších uzlech porézní a nepěkné. Zákazník měl veliké problémy díly do série schválit, a nakonec asijské odlitky pod schválenými odchylkami byly převáženy na montáž do Brna. Tamní nákupčí nám pomohla k návratu produktu do BaL, kdy jsme z původní kokily dodali ještě asi 4200 ks a paralelně jsme se zákazníkovou, asijskou konstrukční kanceláří, pracovali na našem návrhu re-designu dílu tak, aby bylo možné jej vyrobit vysokotlakým odléváním a aby bylo možné snížit hmotnost a zbytečné obrábění. Za rekordně krátkou dobu přišel na svět nástupce původního dílu, kterého bylo během dvou let dodáno přes 34 000 ks. Hmotnost tlakového odlitku je finálně 1,71 kg (62% původní hmotnosti) a cena dílu je téměř přesně o polovinu nižší, než tomu bylo u původního dílu.

Migrace vysokotlakého (VTL) lití na nízkotlaké (NTL) lití

Podstatný úspěch naší společnosti odstartoval v momentě, kdy náš významný zákazník přivezl ze švýcarské slévárny vysokotlace litý díl s tím, že má řadu kvalitativních problémů. Zejména se jednalo o netěsnost po obrobení. Před námi byl v tu chvíli velmi komplikovaný odlitek, jehož forma byla otevírána do šesti stran. Zároveň ale byli ze strany zákazníka vysoké nároky na vnitřní kvalitu. V tu dobu jsme nebyli s to se tlakovým litím slitin Al ještě zabývat (bývalou slévárnu POLAK jsme do svých řad zařadili až později) a tak jsme tehdy zákazníkovi navrhli migraci z vysokotlakého lití do nízkotlakého. Výsledný díl nebyl tak hladký jako byl z vysokotlakého lití, měl silnější některé stěny, tedy i lehce vyšší hmotnost. Odlitek byl zároveň dražší, neboť taktový čas na nízkotlakém lití je cca 6x delší než na vysokotlaku. Náklady na obrábění byli obdobné. U zákazníka jsme všechny tyto rozdílnosti patřičně vysvětlili a v současné době již máme v pořadí třetí nízkotlakou kokilu pro tento díl. Oproti původním, ve Švýcarsku vysokotlace litým dílům se zmetkovitostí okolo 75% na netěsnosti po obrobení, o tomto dílu z pohledu naší kvality dnes ve slévárně nikdo ani neví. Počet dodaných dílů je již přes 70 000 kusů.

Migrace nízkotlakého (NTL) lití na vysokotlaké (VTL) lití

Našemu významnému zákazníkovi jsme měli tu čest ukázat cestu k unifikaci několika velmi podobných nízkotlakých kokilových odlitků a jejich migraci do jedné, variabilní formy pro vysokotlaké liti slitin Al. Namísto 4 nízkotlakých kokil a z nich vznikajících 6 variant odlitků jsme spolu s konstruktéry připravili pro zákazníka řešení, které dovolilo do jedné vysokotlaké licí formy se 4 výměnnými prvky realizovat 4 různé varianty odlitku, ušetřit dramaticky čas obrábění a hmotnost odlitku.