Zdraví, kvalita, ekologie, bezpečnost

Není to o počtu lidí, s nimiž se spojíte, je to o kvalitě vzájemného působení.

Zdraví a bezpečnost

V BENEŠ a LÁT a.s. jsme pevně rozhodnuti vytvářet zdravé a bezpečné pracovní prostředí pro naše zaměstnance a trvale podporovat jejich zdraví a výkonnost. Z tohoto důvodu pravidelně provádíme auditování dle normy 45001, abychom zajistili, že naše bezpečnostní a ochranné opatření jsou v souladu s nejnovějšími standardy. Zároveň aktivně sledujeme a implementujeme nové trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), abychom neustále zvyšovali úroveň ochrany našich zaměstnanců. Zaměstnanci mohou využívat kafeterie a jejím prostřednictvím nakupovat permanentky na sport a wellness nebo vitamínové balíčky.

Vážíme si každého postřehu směřujícího k zlepšení našeho bezpečnostního a ochranného prostředí. Chceme vytvářet otevřený prostor pro komunikaci a všechny zaměstnance povzbuzujeme, aby sdíleli své postřehy, návrhy na zlepšení nebo nahlásili případné nedostatky v oblasti BOZP. Prosím, zasílejte veškeré postřehy na adresu bozp@benesalat.cz, abychom společně mohli účinně přispět k bezpečnému a zdravému pracovnímu prostředí pro všechny. Vaše aktivní zapojení je pro nás klíčové při neustálém zdokonalování našich bezpečnostních standardů.

V práci trávíme značnou část svého života, a proto důvěra, sounáležitost, flexibilita, uznání a smysluplnost jsou hodnoty, které v naší společnosti podporujeme, neboť věříme, že tyto aspekty přispívají k pozitivní pracovní atmosféře a celkovému duševnímu zdraví zaměstnanců.

Věříme v podporu zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, což je klíčovým prvkem pro prevenci stresu. V naší společnosti se snažíme vytvářet prostředí, které umožňuje zaměstnancům dosáhnout této rovnováhy, a věnujeme pozornost individuálním potřebám každého člena týmu.

Pravidelně se setkáváme na akcích mimo naše pracoviště, abychom posílili týmový duch a vzájemně se lépe poznali. Účastníme se společných fotbalových a volejbalových turnajů, závodíme na dračích lodích a odreagováváme se při airsoftu. Zároveň si užíváme klidnějších chvilek u rybářských závodů či na tradičním reprezentačním plese. Na konci roku si rádi uděláme výlet na kopec, abychom společně oslavili dosažené úspěchy a zaměstnancům poděkovali za jejich přínos k našemu společnému cíli. Tyto akce nám nejen poskytují příležitost relaxovat, ale také posilují naše pracovní vztahy a přispívají k pozitivní atmosféře ve firmě.

Wellbeing

Velmi nám záleží na celkové spokojenosti našich zaměstnanců. Proto jsme přiřadili do našich společných programů i prevenci duševního a emocionálního zdraví. Považujeme za důležité podpořit spokojenost zaměstnanců nejen společnými akcemi, ale i kurzy měkkých dovedností.

Sledujeme potřeby našich zaměstnanců i nejnovější trendy v oblasti wellbeingu a na základě toho utváříme zaměstnancům programy přímo na míru. Jedním z programů je školení Asertivity, nebo také kurz Zvládání stresu. Zaměstnanci se v těchto programech dozví nejaktuálnější informace z oblasti zlepšení životního stylu, sebepoznání i seberozvoje. Víme, že jedině spokojení zaměstnanci tvoří úspěšnou firmu.

Diverzita

Věříme, že genderová rovnost je nezbytná pro podporu spravedlivého a inkluzivního pracoviště. Muži a ženy společně tvoří širokou a rozmanitou část světové populace. Jsme odhodláni dosáhnout genderové rovnosti v celé naší organizaci tím, že pracujeme na odstraňování překážek, poskytování rovných příležitostí a vytváření struktur, které umožní všem prosperovat.

V naší společnosti, specializující se na slévárenství, kde je práce fyzicky náročnější, jsme hrdí na to, že se podíl žen mezi našimi zaměstnanci vyšplhal na 35%. I přes charakter práce, který je náročnější, si vážíme rozmanitosti a přínosu všech našich pracovníků, bez ohledu na pohlaví. Jsme odhodláni pokračovat v podporování rovnosti a vytváření pracovního prostředí, kde se každý může rozvíjet a prosperovat.

V managementu je podíl žen významně vyšší –  činí 75%, zatímco podíl mužů činí 25%. Tato významná rozmanitost ve složení našeho vedení nám přináší širokou škálu perspektiv.

Kvalita

Kvalita čili jakost je údaj o vlastnosti nějaké věci, činnosti, procesu – je to odpověď na otázku „jaký?“ (latinsky qualis?) – podobně jako kvantita (množství) odpovídá na otázku „kolik?“ (latinsky quantum?)

Kvality jsou obvykle přímo dostupné smyslovému poznání, kdežto množství je třeba zjišťovat měřením nebo počítáním. V důsledku toho ovšem kvality mnohdy závisejí na úsudku a schopnostech pozorovatele.

Proto naše společnost každoročně prochází hodnocením certifikačních společností a tím se neustále držíme na špičce nejen v tom co děláme, ale i v tom jak to děláme.

Životní prostředí

– Ekologie

Příroda je pro nás důležitá. Všechny technologie BENEŠ a LÁT proto splňují ta nejnáročnější ekologická kritéria.
Náš environmentální přístup představuje klíčový nástroj pro systematickou optimalizaci péče o životní prostředí v rámci naší organizace. Jsme pevně odhodláni pokračovat v úsilí o dosažení vyšší úrovně udržitelnosti prostřednictvím inovací a efektivních postupů. Současně aktivně spolupracujeme s dodavateli a dalšími partnery, abychom společně přispěli k ochraně našeho životního prostředí a dosáhli dlouhodobě udržitelných výsledků.

 • Odpadní a splaškové vody jsou před vypuštěním předčištěny na předepsané limity.
 • 75 % odpadů je materiálně nebo energeticky využito.
 • Emise do ovzduší se pohybují v jednotkách % přípustných limitů.
 • Nová tovární hala v Poříčanech využívá odpadní teplo vzniklé během výroby k vytápění haly a ohřevu užitkové vody.

Enviromentální politika BENEŠ a LÁT k nahlédnutí ZDE.

– Integrovaná prevence

Závod v Poříčanech spadá do systému Integrované prevence a povolení  bylo vydáo v roce 2011.

Chcete-li se dozvědět o našem přístupu k životnímu prostředí, můžete se s ním blíže senámit na samostatné stránce.

– Udržitelný dodavatelský řetězec

Respekt k životnímu prostředí nás nepřestává motivovat. Věříme, že firmy by měly vést cestu a aktivně přispívat k ekonomické dekarbonizaci, nejen následovat globální trendy. Vyzýváme naše dodavatele, aby se k nám přidali v této misi a aktivně pracovali na snižování své uhlíkové stopy. Samozřejmě, odměnou jim bude nejen podpora udržitelné budoucnosti, ale také naše dlouhodobé partnerství založené na společných hodnotách. Společně můžeme dosáhnout změn, které budou prospěšné nejen nám, ale celému světu.

– Naše uhlíková stopa

Pro více informací o našem úsilí a výsledcích v oblasti snižování uhlíkové stopy se podívejte na naše aktuální zprávy. Jsme přesvědčeni, že transparentnost je klíčem k partnerství a ke společnému úspěchu.

Děkujeme, že nám dáváte příležitost podělit se s vámi o naše hodnoty a úsilí o udržitelnost. Společně se snažíme o pozitivní změny, které přinesou prospěch nám všem a budoucím generacím.

Zprávy o CO2 dopadu našich závodů za roky 2020 až 2022 jsou dostupné na odkazech níže.

Certifikace

Všechny závody BENEŠ a LÁT drží krok se současnými standardy kvality:

IATF 16949:2016

 • Závod Z02 – EN
 • Závod Z03 – EN
 • Závod Z08 – EN
 • Závod Z10 – EN

ISO 9001:2015

 • Závod Z03 – CZ, EN

MARINE certifikace

 • ABS – Slévárna –  EN
 • DNV – Odlitky –  EN
 • LR – Slitiny –  EN

CO2 stopa

 • Závod 02 – CZ, EN
 • Závod 03 – CZ, EN
 • Závod 08 – CZ, EN
 • Závod 10 – CZ, EN

ISO 14001:2015

 • Korporátní – CZ, EN

REACH + RoHS

 • Deklarace RoHS – CZ, EN
 • Deklarace REACH – CZ, EN

ISO 45001:2018

 • Závod Z02 – CZ, EN

ESG / CSR

 • Czech TOP 100 – Obdivovaná firma roku 2020 – CZ
 • Czech TOP 100 – Gentlemanská firma roku 2023 – CZ
 • EKO-KOM – Zodpovědná firma – CZ, EN
 • ECOBAT – příspěvek životnímu prostředí za rok 2021 – CZ
 • IBM Firma roku – 2. místo Středočeského kraje za rok 2022 – CZ
 • Innogy – Obnovitelná energie let 2020-2023 – CZ, EN
 • OTE – Záruky původu 2020 (24 % spotřeby) – CZ, EN
 • OTE – Záruky původu 2021 (28 % spotřeby) – CZ, EN
 • OTE – Záruky původu 2022 (73 % spotřeby) – CZ, EN
 • OTE – Záruky původu 2023 (100 % spotřeby) – CZ, EN
 • Rada kvality ČR – národní cena kvality roku 2021 – CZ
 • Remobil – Společensky odpovědná firma za rok 2020 – CZ
 • SP ČR – Rozvoj průmyslu a regionu za rok 2020 – CZ
 • TAČR – kategorie Partnerství za rok 2022 – CZ

Certifikaci provedla společnost DNV Business Assurance B.V.