Ač jsme technologickou společností, která svým zákazníkům nabízí široké spektrum produktů a služeb, nezapomínáme na to, že rozvoj každé společnosti stojí na její schopnosti rozvíjet jak své vlastní zaměstnance, tak i společenství jehož je součástí. Proto se po celou historii naší existence věnujeme spolupráci se školami na všech stupních vzdělávání.

Odborné praxe

Studentům a žákům učňovských oborů, středních, vyšších odborných a vysokých škol nabízíme možnost u nás absolvovat povinné praxe, při kterých si vyzkouší práci v různých odděleních společnosti. Možnost setkávat se s odborníky ve vybraných odvětvích. Dlouhodobě spolupracujeme i se zahraničními univerzitami v rámci studijních pobytů i v rámci doktorandských stáží.

Bakalářské, diplomové a disertační práce

Dlouhodobě spolupracujeme s technickými i ekonomickými vysokými školami a nabízíme studentům možnost v reálném prostředí nad aktuálními tématy tvořit své závěrečné práce a to jak v bakalářských či magisterských stupních. Velmi oceňujeme, že se studenti často vracejí i v případě disertačních prací, kterými zpravidla navazují na své předchozí působení v naší společnosti.

Exkurze pro školy

Protože jsme přesvědčeni, že vztah k dobré práci se nebuduje až v dospělosti, rádi našimi provozy provádíme již žáky a studenty od základních škol, přes střední , vyšší odborné až po vysoké školy. Nabízíme tak možnost seznámit se s výrobními technologiemi, procesem výroby i vývojem nových produktů.

Brigády

Nabízíme prázdninové brigády studentům (15+), kteří chtějí získat praxi a cenné zkušenosti do života ve světe výroby a technologií. Práci si můžou vyzkoušet v různých odděleních v kterékoliv z poboček společnosti.

Naše partnerské školy

ZŠ a MŠ Poříčany https://www.zsporicany.cz
ZŠ a MŠ Slaná https://zsslana.webnode.cz

SPŠS a JŠ Kolín https://www.sps-ko.cz
SOŠ informatiky a spojů Kolín https://soskolin.cz
SPŠ Česká Lípa https://sps-cl.cz
ISŠ Vysoké nad Jizerou https://www.iss-vysokenj.cz
Masarykova OA Jičín https://moa-jc.cz
OA Kolín https://oakolin.eu
OA, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov https://ohsturnov.cz/index.php
OA Česká Lípa https://www.oacl.cz
VOŠ sklářská a Střední škola Nový Bor https://www.glassschool.cz
VOŠ a SPŠ Jičín https://prumyslovkajicin.cz