SOUHRA TÝMU, SOUHRA TECHNOLOGIÍ

Proč pracovat právě u nás?

Jsme ryze česká strojírenská firma s 80 let dlouhou rodinnou tradicí. Stojí za námi spoustu vybudovaného, ale před námi je ještě dlouhá cesta a jdeme stále kupředu. Jsme přesvědčení, že srdcem každé úspěšné firmy jsou lidé, kteří sdílí naše hodnoty a šlapou tu cestu s námi. Společně se cíle dosahuje daleko snáze.

A hlavně jsme dobrá parta a je u nás švanda 😊.

Chceš se stát členem naší rodiny?

Do společnosti BENEŠ a LÁT a.s. jsem nastoupil v roce 2001, kdy společnost měla svou jedinou výrobní pobočku ještě v Průhonicích. Byl jsem čerstvým absolventem ČVUT Fakulty strojní v Praze, kde jsem vystudoval bakalářský studijní program Strojírenství a předtím čtyřletý studijní obor Mechanik seřizovač na ISŠ technické v Třebíči. Svou dráhu ve společnosti jsem zahájil na pozici provozního technologa. Na té jsem působil tři roky a po seznámení se s provozem jsem postoupil na pozici vývojového technologa. Od roku 2004 jsem se tak podílel na tvorbě návrhu technologických řešení, zavádění metody průmyslového inženýrství a vedení týmu FMEA. Nad rámec svých pracovních povinností působím i jako interní lektor Slévárenské miniakademie, Vad odlitků a Standardizace. V posledních letech se dále velmi aktivně zapojuji i mimo půdorys naší společnosti v rámci České slévárenské společnosti. Zároveň velmi často o úspěších publikuji v časopise Slévárenství a Slévárenské listy. Mezi nejvýznamnější dosažené mety lze jistě řadit spolupráci na vývoji nízkotlakého licího stroje 3. generace, působení v týmu, který sestavil katalog vad, zavedení BOZP normy ISO 45001, či spolupráci s vývojovým centrem CARDAM. Ve společnosti BENEŠ a LÁT a.s. pracuji velmi rád, protože mě práce vývojového technologa naplňuje a mohu se podílet na jejím rozvoji. Navíc je zde výborné pracovní prostředí a přátelský kolektiv plný skvělých a pohodových lidiček.

Bc. Karel Horký
Slévárenský inženýr, výzkumný a vývojový pracovník

Ve společnosti BENEŠ a LÁT pracuji od 03/19. Od začátku jsem si prošel téměř všemi pozicemi výroby: Začínal jsem jako slévač, pak jsem byl delší dobu seřizovačem, později technologem, mistrem a nyní pracuji jako vedoucí výroby. Možnosti, které tu v profesním růstu máme, jsou neomezené a kolegové a nadřízení jsou velmi všímaví. Líbí se mi, že jsem mohl ovlivnit svým působením všechny tyto pozice a nyní jsou to zkušenosti, které jsou k nezaplacení. Znám většinu možných zlepšení a vidím mezery, které je potřeba vyplnit a postupně na tom s kolegy pracujeme a to je to, co mě vlastně vždycky naplňovalo a naplňuje dále.

Jiří Morgese
Vedoucí výroby Zn

Ve společnosti BENEŠ a LÁT pracuji od doby, kdy se přestěhovala z Průhonic k nám do Poříčan, tudíž více jak 10 let. Vážím si toho, že mi společnost umožňuje dělat to, co mě baví, a že mohu předávat svoje zkušenosti mladším spolupracovníkům. Při své náročné práci, kterou vykonávám, docházím každé úterý již čtvrtým rokem do místní základní školy, do dílničky, kterou v roce 2015 společnost zrekonstruovala a vybavila. Učím děti poznávat černé řemeslo a práci se dřevem. Jsem přesvědčen a věřím tomu, že má smysl se věnovat mládeži a budoucím generacím.

Luděk Melich
Tým údržby

U společnosti Beneš a Lát jsem začala pracovat již při studiu na vysoké škole a jsem součástí BaLácké rodiny více než 3 roky. Jsem živoucím příkladem toho, jak otevřené možnosti tu zaměstnanci mají. Za 3 roky jsem se z brigádnické pozice stala součástí TOP managementu společnosti. Kde je vůle, tam je v Beneš a Lát cesta.

Klára Šefránková
Personální tým

Děkuji společnosti BENEŠ a LÁT, která mi poskytla skvělou pracovní pozici a umožnila mi velké rozšíření mých pracovních dovedností v oboru kvality, které mne velmi pozitivně motivují k maximálním pracovním výkonům. Oceňuji možnost skloubit zaměstnání s mojí rodinou. To vše je podpořeno velkým rodinným přátelským prostředím na všech odděleních této společnosti. 🙂

Šárka Oravová
Mezioperační kontrolor