SOUHRA TÝMU, SOUHRA TECHNOLOGIÍ

Proč pracovat právě u nás?

Jsme ryze česká strojírenská firma s 80 let dlouhou rodinnou tradicí. Stojí za námi spoustu vybudovaného, ale před námi je ještě dlouhá cesta a jdeme stále kupředu. Jsme přesvědčení, že srdcem každé úspěšné firmy jsou lidé, kteří sdílí naše hodnoty a šlapou tu cestu s námi. Společně se cíle dosahuje daleko snáze.

A hlavně jsme dobrá parta a je u nás švanda.

Chceš se stát členem naší rodiny?

Do společnosti BENEŠ a LÁT a.s. jsem nastoupil v září 2011 na pozici Technologa, kde jsem strávil dva a půl roku. Během této doby jsem získal řadu cenných zkušeností a měl jedinečnou příležitost propojit teoretické znalosti získané na Technické univerzitě v Liberci s praktickými dovednostmi v oboru slévárenství. Několik let poté, kdy jsem cestoval po světě a posiloval své zkušenosti v oblasti kvality, kdy jsem náhle obdržel telefonát od pana ředitele pobočky ve Slané, který mi nabídl možnost návratu do „rodiny“ na pozici vedoucího kvality. Tato nabídka pro mě byla jasným signálem, že společnost BENEŠ a LÁT a.s. si váží svých zaměstnanců a má zájem na jejich dalším rozvoji. Tuto příležitost jsem s radostí přijal. Po půl roce působení jako vedoucí kvality a znovu se zapojením do týmu jsem obdržel pozoruhodnou výzvu – stát se ředitelem závodu. Bez váhání jsem tuto nabídku přijal a od té doby vykonávám tuto funkci. Jsem hrdý na to, že jsem součástí profesionálního týmu, který se nebojí dát lidem příležitost a podporovat jejich potenciál, stejně jako se to stalo v mém případě. Ve společnosti BENEŠ a LÁT a.s. jsem nyní již přes šest let a stále mě naplňuje radostí čelit novým výzvám, projektům a inovacím, které jsou zde běžnou praxí. Jsem šťastný, že mohu být součástí takové dynamické a perspektivní organizace.

Ing. Petr Žilla
Ředitel závodu Slaná

Do společnosti BENEŠ a LÁT a.s. jsem nastoupil v roce 2001, kdy společnost měla svou jedinou výrobní pobočku ještě v Průhonicích. Byl jsem čerstvým absolventem ČVUT Fakulty strojní v Praze, kde jsem vystudoval bakalářský studijní program Strojírenství a předtím čtyřletý studijní obor Mechanik seřizovač na ISŠ technické v Třebíči. Svou dráhu ve společnosti jsem zahájil na pozici provozního technologa. Na té jsem působil tři roky a po seznámení se s provozem jsem postoupil na pozici vývojového technologa. Od roku 2004 jsem se tak podílel na tvorbě návrhu technologických řešení, zavádění metody průmyslového inženýrství a vedení týmu FMEA. Nad rámec svých pracovních povinností působím i jako interní lektor Slévárenské miniakademie, Vad odlitků a Standardizace. V posledních letech se dále velmi aktivně zapojuji i mimo půdorys naší společnosti v rámci České slévárenské společnosti. Zároveň velmi často o úspěších publikuji v časopise Slévárenství a Slévárenské listy. Mezi nejvýznamnější dosažené mety lze jistě řadit spolupráci na vývoji nízkotlakého licího stroje 3. generace, působení v týmu, který sestavil katalog vad, zavedení BOZP normy ISO 45001, či spolupráci s vývojovým centrem CARDAM. Ve společnosti BENEŠ a LÁT a.s. pracuji velmi rád, protože mě práce vývojového technologa naplňuje a mohu se podílet na jejím rozvoji. Navíc je zde výborné pracovní prostředí a přátelský kolektiv plný skvělých a pohodových lidiček.

Bc. Karel Horký
Slévárenský inženýr, výzkumný a vývojový pracovník

Ve společnosti BENEŠ a LÁT pracuji od 03/19. Od začátku jsem si prošel téměř všemi pozicemi výroby: Začínal jsem jako slévač, pak jsem byl delší dobu seřizovačem, později technologem, mistrem a nyní pracuji jako vedoucí výroby. Možnosti, které tu v profesním růstu máme, jsou neomezené a kolegové a nadřízení jsou velmi všímaví. Líbí se mi, že jsem mohl ovlivnit svým působením všechny tyto pozice a nyní jsou to zkušenosti, které jsou k nezaplacení. Znám většinu možných zlepšení a vidím mezery, které je potřeba vyplnit a postupně na tom s kolegy pracujeme a to je to, co mě vlastně vždycky naplňovalo a naplňuje dále.

Jiří Morgese
Vedoucí výroby Zn

Ve společnosti BENEŠ a LÁT pracuji od doby, kdy se přestěhovala z Průhonic k nám do Poříčan, tudíž více jak 10 let. Vážím si toho, že mi společnost umožňuje dělat to, co mě baví, a že mohu předávat svoje zkušenosti mladším spolupracovníkům. Při své náročné práci, kterou vykonávám, docházím každé úterý již čtvrtým rokem do místní základní školy, do dílničky, kterou v roce 2015 společnost zrekonstruovala a vybavila. Učím děti poznávat černé řemeslo a práci se dřevem. Jsem přesvědčen a věřím tomu, že má smysl se věnovat mládeži a budoucím generacím.

Luděk Melich
Tým údržby

U společnosti Beneš a Lát jsem začala pracovat již při studiu na vysoké škole a jsem součástí BaLácké rodiny více než 3 roky. Jsem živoucím příkladem toho, jak otevřené možnosti tu zaměstnanci mají. Za 3 roky jsem se z brigádnické pozice stala součástí TOP managementu společnosti. Kde je vůle, tam je v Beneš a Lát cesta.

Klára Šefránková
Personální tým