ŽIJEME TECHNIKOU

Jsme tradiční strojírenská společnost s historií od roku 1934. Od svého počátku se zaměřujeme na výrobu kvalitních slévárenských polotovarů ze slitin Al a Zn. Od 50. let 20. století jsme rozšířili technologický záběr o vstřikování plastů a díky dlouhodobému vývoji v oblasti strojních konstrukcí i o licí stroje vlastní konstrukce – první generace NTL strojů pro odlévání ze slitin hliníku.

Během 85 let rozvoje se portfolio technologií a schopností kontinuálně rozrůstalo až do dnešní podoby komplexní péče od spolupráce při návrhu, simulacích a konstrukci licích zařízení a nástrojů, přes samotnou realizaci prototypů i sériových dodávek až po dokončovací operace v podobě obrábění, povrchových úprav, či montáží komplexních celků.

Právě díky kombinaci širokého spektra technologií pod jednou střechou a po generace rozvíjené know-how v technických disciplínách zjednodušujeme a zrychlujeme svým zákazníkům cestu od nápadu k sériové realizaci.

Naší další milou činností je práce na značce Seva, která od 70. let přináší radost dětem díky plastovým stavebnicím a dalším hračkám vyráběných v našem závodě v Suticích.

Jsme tu pro váš
výrobek.

Jsme ti, kteří vám pomohou
s konstrukcí výrobku.

Jsme ti, kteří vám vytvoří
formu pro sériovou výrobu.

Jsme ti, kteří vám výrobek
budou sériově vyrábět.

Jsme ti, kteří vám výrobek
následně opracují.

Jsme ti, kteří pro vás vytvoří
stroj, na kterém budete
své výrobky vyrábět sami.

1
let jsme na trhu
1
nás táhne za jeden provaz
1
zákazníků obsluhujeme
1
tun výrobků dodáme ročně

NAŠE HISTORICKÁ STOPA

timeline_pre_loader

1907

19. 10. 1907 narodil se zakladatel společnosti pan Josef Beneš.

1914

15. 9. 1914 narodil se pan Josef Lát. Po smrti pana Josefa Beneše se stal druhým manželem paní Benešové.

1927

1. 9. 1927 podání prvního patentu pana Josefa Polaka. Jednalo se o patent na princip fungování tlakového licího stroje se studenou komorou – princip, který dnes využívají tlakové licí stroje pro zpracování Al slitin.

1934

15. 9. 1934 pan Josef Beneš (*1907 – †1945) získává první živnostenské oprávnění “Slévárna a strojírna J. Beneš”

1937

23. 3. 1937 podání druhého patentu pana Josefa Polaka, kterým vylepšoval fungování tlakového licího stroje ze svého patentu z roku 1927.

Pan Josef Beneš v témže roce stěhuje svou výrobu z Prahy Holešovic do nově vznikajícího závodu v Průhonicích.

1945

7. 5. 1945 pan Josef Beneš padl při Pražském povstání

8. 5. 1945 konec druhé světové války

1. 8. 1945 nastupuje do zaměstnání v Průhonicích pan Josef Lát

1947

19. 1. 1947 svatba paní Anděly Benešové (roz. Zemanové) a pana Josefa Láta

6. 8. 1947 narození pana Josefa Láta (syn Anděly a Josefa Látových).

V průběhu celého roku byla realizována výstavba řadových rodinných domů pro zaměstnance společnosti.

1948

23. 4. 1948 paní Anděla Látová ustanovena správcem národního majetku ve svém znárodněném závodě v Průhonicích. O necelý rok později se ředitelem závodu stává její manžel, pan Josef Lát.

Mezi znárodněný majetek spadaly i řadové domky pro zaměstnance i rodinný dům Látových.

1957

V roce 1957 dokončen tříletý vývoj prvního nízkotlakého licího stroje v ČSR vyvinutý konstruktéry a technology v Průhonicích (Fr. Hofman, Jos. Lát, Fr. Trnavský)

1980

3. 12. 1980 umírá pan Josef Lát (*1914). Jeho smrtí dochází k přerušení rodinné linie v řízení závodu.

1985

1. 1. 1985 nastupuje na pozici ředitele průhonického závodu pan Josef Lát (*1946) a pokračuje v péči o “rodinný podnik”.

1988

1. 7. 1988 vznikl nejmenší státní podnik v Československu – MENET PRŮHONICE s.p. vznikl oddělením Průhonického závodu od národního podniku Metaz n.p.

MENET je zkratka slov MEtalurgie a NEtradiční Technologie – za netradiční technologie lze jednoznačně považovat vysokoenergetický kapalinový paprsek (tzv. Paser), který byl dovezen ze spojených států. Průhonický závod byl prvním místem ve východním bloku, kam se podařilo tuto technologii získat.

1992

27. 5. 1992 dochází k převzetí průhonického závodu z rukou fondu národního majetku na základě úspěšného privatizačního projektu v rámci tzv. velké privatizace a to formou restituce (10,9% společnosti) a dokoupením zbytku.

Tím vzniká BENEŠ a LÁT, slévárna a strojírna v.o.s.

1998

Dokončen vývoj nové generace nízkotlakého licího stroje. Na konstrukci a přípravě se podíleli J. Beneš (vnuk zakladatele), L. Tengler a další.

31. 12. 1998 dochází k transformaci na akciovou společnost BENEŠ a LÁT, slévárna a strojírna a.s.

2003

1. 1. 2003 dochází ke změně uspořádání vlastnických poměrů.

1. 1. 2003 do vedení společnosti a částečně i do vlastnické struktury nastupuje Ing, Lumír Al-Dabagh

2005

Květen 2005 – dokončení rekonstrukce bývalé tkalcovny ve Slané u Semil a stěhování Slévárny Zn z Průhonic do Slané

Převzetí části podniku VISTA Semily spol. s r.o. (pozůstatek bývalých Kovozávodů Semily) a začlenění lisovny plastů do výrobního portfolia

Nová produktová řada v portfoliu společnosti – stavebnice SEVA a další hračky pro děti z původní výroby KZS.

2007

15. 10. 2007 náhlé úmrtí Ing. Josefa Láta (*1947)

Vedení společnosti se ujímá 3. generace rodiny – Josef, Marie, Jan Látovi.

15. 11. 2007 společnost získává prestižní titul “Firma roku 2007 České republiky”

2009

Dokončení výstavby nové výrobní haly v Poříčanech a přestěhování veškeré výroby z Průhonic.

27. 5. 2009 se slavnostního otevření ujala první dáma paní Livia Klausová.

Dokončení vývoje Nízkotlakého licího stroje pro odlévání ze slitin hliníku 3. generace. Navazuje na vlastní vývoj z 50. a 90. let.

2011

Rekonstrukce výrobních prostor slévárny Zn ve Slané u Semil pro další rozšíření výrobních kapacit

2013

1. 4. 2013 Akvizice českého výrobce vysokotlakých odlitků TTS Polak od německé mateřské společnosti TTS. Jedná se o pozůstatek tradiční české strojírenské společnosti Polak s původem ve 20. letech 20. století.

Dokončení nové haly nástrojárny v areálu v Suticích.

2014

1. 4. 2014 Začlenění Mimoňského závodu do mateřské společnosti a zjednodušení firmy na BENEŠ a LÁT a.s.

20. 6. 2014 Dokoupení pozemků a budov a tím scelení areálu obklopujícího výrobní haly v Mimoni.

Rozšíření výrobních kapacit lisovny plastů v Suticích o stroj s vyšší zavírací silou 500t.

2015

Zahájen provoz obrobny v závodě v Poříčanech vybavené moderními CNC obráběcími centry.

Zprovoznění nové administrativní budovy a přesun sídla společnosti do Poříčan.

2016

Investice do rozvoje kapacit obrábění v Poříčanech

30.9.2016 ve spolupráci s Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR,  a Českou Zbrojovkou založení dceřiné společnosti CARDAM s.r.o. orientující se na výzkum a vývoj v oblasti 3D tisku, materiálového inženýrství a povrchových úprav.

2017

1. 5. 2017 Významná investice do výrobních kapacit slévárny slitin zinku v podobě moderních strojů světoznámých výrobců FRECH a COLOSIO.

Změna vlastnické struktury společnosti – BENEŠ a LÁT a.s. je tak opět  po 14 letech 100% “rodinnou firmou”

2018

Instalace 3D tiskárny kovů EOS M290 pro výzkum a vývoj v oblasti materiálových vlastností kovů zpracovaných touto netradiční technologií. Spolu s touto investicí byla vybavena i laboratoř o počítačový tomograf CT/RTG pro zkoumání vnitřních struktur materiálu a Spektrální analyzér pro rozbory chemického složení.

Dokončení vývoje Nízkotlakého licího stroje vlastní konstrukce 4. generace s vlastním systémem řízení orientovaným na náročné tlakotěsné odlitky.

2019

26. 3. 2019 kolaudace a zahájení provozu v nově zrekonstruované hale v areálu Mimoň. Hala slouží pro dokončovací a apretační operace a pro zajištění skladování a distribuce hotových výrobků.

17. 6. 2019 spuštění výroby na kompletně robotizované licí buňce IDRA s uzavírací silou 900 tun ve slévárně Al v Mimoni.

2020

leden 2020 – přihlásili jsme se k dalšímu směru podpory ekologického přístupu v podnikání a zahjili jsme odběr elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Pro letošní rok se jedná o 20% podíl na celkové spotřebě elektrické energie.

21. 9. 2020 Ocenění od Czech TOP 100 „Obdivované firmy ČR roku 2020“ za přínos v době COVID krize – převedení 3D tištěné masky vyvinuté CIIRC ČVUT do podmínek sériové výroby ve spolupráci s CARDAM spol. s r.o..

5. 10. 2020 Ocenění Svazu průmyslu a dopravy ČR za přínos pro rozvoj regionu a průmyslu. Ocenění převzal Ing. Josef Lát z rukou prezidenta SP ČR pana Jaroslava Hanáka.

2021

březen 2021 – loni nastoupený směr spotřeby elektrické energie z obnovitelných zdrojů jsme letos rozšířili o tříletou smlouvu s dodavatelem energií s cílem v roce 2023 odebrat 85% z roční spotřeby z obnovitelných zdrojů „voda a vítr“.

23. 10. 2021 – v rámci zodpovědného přístupu ke svému okolí reprezentovali naši kolegové Tomáš Faltýnek a Jan Lát naše řešení dopravy zaměstnanců a  mezizávodové dopravy za využití elektromobilů a dobíjecích sanic na festivalu čisté mobility v Pelhřimově.

2022

Rok 2022 byl ve znamení ocenění naší činnosti v mnoha směrech:

31. 5. 2022 – 3. místo v soutěži Národní cena ČR za kvalitu v rodinném podnikání udělená Radou kvality MPO a Asociací malých a středních podnikatelů a živnostníků.

20. 9. 2022 – Jan Lát získal v soutěži Manažer Roku České Manažerské Asociace čestné tituly:
– Vítěz kategorie: Průmysl a navázané obory 2021
– TOP 10 Manažer Roku 2021
– Manažer Roku 2021

19. 10. 2022 – Cena TA ČR 2022 v kategorii PARTNERSTVÍ za spolupráci na projektu NCK MATCA.

25. 10. 2022 – 2. místo v soutěži IBM firma roku Středočeského kraje

JSME TU SPOLEČNĚ

Akciová společnost BENEŠ a LÁT si je vědoma své společenské role. Po celou svou existenci podporujeme ve svém okolí aktivity vedoucí ke vzdělávání, činorodosti a rozvoji týmového ducha a spolupráce. I k výrobě přistupujeme zodpovědně a snažíme se volit technologie s minimálním dopadem na životní prostředí, pracovní prostředí i okolí svého podnikání.

Protože věříme, že týmový přístup, různorodost, rozvoj dovedností a pocit zodpovědnosti jsou tím, na čem stojí všechny úspěšné celky, ať už jde o sportovní kluby, úspěšné firmy, nebo celé státy, dlouhodobě podporujeme aktivity rozvíjející právě tyto schopnosti a dovednosti.

Krom finančních darů, díky kterým se daří vytvářet prostředí právě pro sportovní kluby a podobné instituce, jsme aktivní i formou spolupráce na realizaci zajímavých projektů. Příkladem může být spolupráce se Základní a mateřskou školou Poříčany, která využila bezplatných služeb našeho technického dozoru, který spolupracoval v realizační fázi výstavby nového pavilonu MŠ.

Pomoc v podobě poradenství a spolupráce při organizaci průběhu výstavby přinesla škole a jejímu zřizovateli významnou úsporu investičních nákladů eliminací víceprací a dodatečných finančních požadavků dodavatelské firmy.

Naši kolegové se také zapojují do výuky na různých stupních vzdělávání – od spolupráce při výuce technických prací na základní škole, přes přednášky v rámci motivačního semináře Můžeš Podnikat na středních školách, až po odborné přednášky na univerzitách – např. TUL v Liberci, či ČVUT v Praze. Za samozřejmost považujeme organizování exkurzí, pomoc při bakalářských, diplomových, či disertačních pracích.

V oblasti podpory sportovních a uměleckých aktivit se zaměřujeme na týmové aktivity. Za všechny můžeme jmenovat podporu fotbalových klubů, florbalu, hasičské soutěže, či kroužek rozvíjející taneční a pěvecké dovednosti mládeže.

Protože věříme, že každý může být svému okolí prospěšný, hledáme cesty, jak své okolí kultivovat. Kromě podpory popsané výše, věnujeme každoročně do rozvoje svého okolí i nemalou finanční částku. Suma darů, poskytnutých s cílem zlepšit své okolí a podpořit aktivní rozvoj a vzdělávání mládeže za uplynulých 10 let přesáhla hodnotu 1 300 000 Kč.

timeline_pre_loader

2005

5 000 Kč Obec Slaná na podporu vybudování parkovacích míst před obecním úřadem

3 000 Kč OU Průhonice na podporu společenských aktivit obce.

3 000 Kč OÚ Průhonice

2 000 Kč Spartak Průhonice na podporu sportovní akce pro nejmenší děti

1 000 Kč Český svaz žen

1 000 Kč MŠ Průhonice při příležitosti Mikulášské besídky

1 000 Kč Spartak Průhonice

2006

20 000 Kč OÚ Průhonice na výsadbu keřů podél nově zbudovaného kruhového objezdu

1 681 Kč ZŠ Slaná – věcný dar v podobě hraček pro místní družinu

2 000 Kč Spartak Průhonice na podporu dětského dne

1 000 Kč Spartak Průhonice na provoz

2007

100 000 Kč Spartak Průhonice na výstavbu klubovny na fotbalovém hřišti

2 000 Kč Spartak Průhonice na podporu sportovní akce pro nejmenší děti

2008

5 000 Kč Integrované škole v Turnově na podporu studentských aktivit

2 000 Kč ZŠ Slaná na rozvoj výuky v místní škole

2 000 Kč Spartak Průhonice na provoz

2 000 Kč SK Semily na podporu sportovních aktivit sportovní neziskové organizace

2 000 Kč Obec Slaná na sportovní aktivity

2009

100 000 Kč Spartak Průhonice na výstavbu šaten na hřišti TJ Spartaku Průhonic

1 000 Kč Spartak Průhonice na provoz

1 000 Kč Sbor dobrovolných hasičů Slaná při příležitosti konání soutěže pro děti

2010

200 000 Kč ZŠ TGM a MŠ Poříčany na vybudování nového pavilonu mateřské školy

35 000 Kč příspěvek Nadačnímu fondu město pohádky

10 000 Kč příspěvek na odstranění následků povodní v Libereckém kraji

1 000 Kč OÚ Poříčany na sraz rodáků

2011

100 000 Kč ZŠ TGM a MŠ Poříčany na provoz

3 000 Kč Český rybářský svaz na soutěž

2012

100 000 Kč ZŠ TGM a MŠ Poříčany na provoz

2 000 Kč Gymnázium Říčany na studentské aktivity

1 500 Kč Kulturní spolek Semily na společenskou akci

2013

100 000 Kč ZŠ TGM a MŠ Poříčany na provoz

10 500 Kč Sdružení Linka bezpečí na rozvoj služeb

5 000 Kč ČVUT Kloknerův ústav na studijní exkurze

2014

10 000 Kč Sbor dobrovolných hasičů Poříčany na provoz

10 000 Kč Fotbalový klub Česká Lípa na provoz

5 000 Kč ČVUT v Praze na studijní exkurze

2 000 Kč Český rybářský svaz

2015

120 000 Kč  ZŠ TGM a MŠ Poříčany – rekonstrukce dílny pro praktickou výuku práce v dílně

7 000 Kč podpora florbalového klubu Jičín

2 000 Kč  věcný dar v podobě stavebnic pro MŠ Ohaře

2 000 Kč  věcný dar v podobě stavebnic na dětský den spol. DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou

2 000 Kč věcný dar v podobě stavebnic pro MŠ Dvory na dětský den

2 000 Kč věcný dar v podobě stavebnic do tomboly na ples SDH Poříčany

2 000 Kč věcný dar v podobě stavebnic pro Centrum služeb veřejnosti na ples OÚ Průhonic

2016

200 000 Kč ZŠ TGM a MŠ Poříčany na provoz a rozvoj dílen

144 444 Kč Sdružení Linka bezpečí na rozvoj služeb

10 000 Kč TJ Jiskra Mimoň na provoz

10 000 Kč TJ Pátek na provoz

7 000 Kč podpora florbalového klubu Jičín

7 000 Kč Sbor dobrovolných hasičů Škodějov na organizaci soutěží pro mládež

4 000 Kč ČVUT na realizaci studijních exkurzí

2 000 Kč věcný dar v podobě stavebnic do tomboly na ples SDH Poříčany

2 000 Kč věcný dar v podobě stavenic pro centrum služeb veřejnosti na ples OÚ Průhonice

2 000 Kč věcný dar v podobě stavebnic pro Divadelní soubor Tyl Slaná

2017

30 000 Kč spolek Můžeš podnikat – na provoz a rozvoj vdělávacích aktivit

7 000 Kč Sbor dobrovolných hasičů Škodějov na organizaci soutěží pro mládež

5 000 Kč Dětský pěvecký sbor Jizerka Semily na náklady účasti na mezinárodním festivalu pěveckých sborů

2 500 Kč ČVUT Kloknerův ústav na realizaci vzdělávacích exkurzí

2 000 Kč věcný dar v podobě stavebnic do tomboly na ples SDH Poříčany

2 000 Kč věcný dar v podobě stavenic pro centrum služeb veřejnosti na ples OÚ Průhonice

2 000 Kč věcný dar v podobě stavebnic pro Divadelní soubor Tyl Slaná

2018

100 000 Kč ZŠ TGM a MŠ Poříčany na provoz a rozvoj dílen

30 000 Kč spolek Můžeš podnikat – na provoz a rozvoj vdělávacích aktivit

10 000 Kč TJ Jiskra Mimoň na podporu nejmladších hráčů

5 000 Kč Dětský pěvecký sbor Jizerka Semily na náklady účasti na mezinárodním festivalu pěveckých sborů

2 000 Kč věcný dar v podobě stavebnic do tomboly na ples SDH Poříčany

2 000 Kč věcný dar v podobě stavenic pro centrum služeb veřejnosti na ples OÚ Průhonice

2 000 Kč věcný dar v podobě stavebnic do tomboly na ples SDH Bulánka

2019

100 000 Kč ZŠ TGM a MŠ Poříčany na provoz

30 000 Kč spolek Můžeš podnikat – na provoz a rozvoj vdělávacích aktivit

10 000 Kč TJ Jiskra Mimoň na podporu nejmladších hráčů

5 000 Kč Mateřská škola Vlkava

7.000 Kč Florball klub Jičín na vybavení týmu

3.000 Kč ČVUT  – příspěvěk na dopravu na exkurzi

Věcné dary v podobě stavebnic, her a hraček od SEVA v hodnotě přes 30.000 Kč.

2020

100 000 Kč ZŠ TGM a MŠ Poříčany na provoz

20 000 Kč spolek Můžeš podnikat – na provoz a rozvoj vdělávacích aktivit
18 734 Kč spolek Můžeš podnikat – věcný dar – vybavení pro novou kolegyni

10 000 Kč TJ Jiskra Mimoň na podporu nejmladších hráčů

10 000 Kč Cykloklub Jičín na organizaci aktivit

10.000 Kč Podpora zaměstnankyně v tíživé finanční situaci

9 000 Kč Florball klub Jičín na sportovní vybavení

5 000 Kč Mimonští sršni – organizace Tour de Ralsko

4 000 Kč Mladí ochránci přírody

Věcné dary v podobě stavebnic, her a hraček od SEVA v hodnotě přes 20.000 Kč.

2021

80 000 Kč ZŠ TGM a MŠ Poříčany na provoz

30 000 Kč spolek Můžeš podnikat – na provoz a rozvoj vdělávacích aktivit

10 000 Kč TJ Jiskra Mimoň na podporu nejmladších hráčů

10 000 Kč SK Pátek na vybavení pro nejmladší hráče

10 000 Kč MŠ Slaná – na rekonstrukci

Věcné dary v podobě stavebnic, her a hraček od SEVA v hodnotě přes 20.000 Kč.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH