Kvalita a ekologie

Kvalita

Není to o počtu lidí, s nimiž se spojíte, je to o kvalitě vzájemného působení.

Kvalita čili jakost je údaj o vlastnosti nějaké věci, činnosti, procesu – je to odpověď na otázku „jaký?“ (latinsky qualis?) – podobně jako kvantita (množství) odpovídá na otázku „kolik?“ (latinsky quantum?)

Kvality jsou obvykle přímo dostupné smyslovému poznání, kdežto množství je třeba zjišťovat měřením nebo počítáním. V důsledku toho ovšem kvality mnohdy závisejí na úsudku a schopnostech pozorovatele.

Proto naše společnost každoročně prochází hodnocením certifikačních společností a tím se neustále držíme na špičce nejen v tom co děláme, ale i v tom jak to děláme.

Vnitřní prostředí

Zdraví a bezpečnost

V BENEŠ a LÁT a.s. jsme pevně rozhodnuti vytvářet zdravé a bezpečné pracovní prostředí pro naše zaměstnance a trvale podporovat jejich zdraví a výkonnost. Z tohoto důvodu pravidelně provádíme auditování dle normy 45001, abychom zajistili, že naše bezpečnostní a ochranné opatření jsou v souladu s nejnovějšími standardy. Zároveň aktivně sledujeme a implementujeme nové trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), abychom neustále zvyšovali úroveň ochrany našich zaměstnanců. Zaměstnanci mohou využívat kafeterie a jejím prostřednictvím nakupovat permanentky na sport a wellness nebo vitamínové balíčky.

Vážíme si každého postřehu směřujícího k zlepšení našeho bezpečnostního a ochranného prostředí. Chceme vytvářet otevřený prostor pro komunikaci a všechny zaměstnance povzbuzujeme, aby sdíleli své postřehy, návrhy na zlepšení nebo nahlásili případné nedostatky v oblasti BOZP. Prosím, zasílejte veškeré postřehy na adresu bozp@benesalat.cz, abychom společně mohli účinně přispět k bezpečnému a zdravému pracovnímu prostředí pro všechny. Vaše aktivní zapojení je pro nás klíčové při neustálém zdokonalování našich bezpečnostních standardů.

V práci trávíme značnou část svého života, a proto důvěra, sounáležitost, flexibilita, uznání a smysluplnost jsou hodnoty, které v naší společnosti podporujeme, neboť věříme, že tyto aspekty přispívají k pozitivní pracovní atmosféře a celkovému duševnímu zdraví zaměstnanců.

Věříme v podporu zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, což je klíčovým prvkem pro prevenci stresu. V naší společnosti se snažíme vytvářet prostředí, které umožňuje zaměstnancům dosáhnout této rovnováhy, a věnujeme pozornost individuálním potřebám každého člena týmu.

Pravidelně se setkáváme na akcích mimo naše pracoviště, abychom posílili týmový duch a vzájemně se lépe poznali. Účastníme se společných fotbalových a volejbalových turnajů, závodíme na dračích lodích a odreagováváme se při airsoftu. Zároveň si užíváme klidnějších chvilek u rybářských závodů či na tradičním reprezentačním plese. Na konci roku si rádi uděláme výlet na kopec, abychom společně oslavili dosažené úspěchy a zaměstnancům poděkovali za jejich přínos k našemu společnému cíli. Tyto akce nám nejen poskytují příležitost relaxovat, ale také posilují naše pracovní vztahy a přispívají k pozitivní atmosféře ve firmě.

Diverzita

Věříme, že genderová rovnost je nezbytná pro podporu spravedlivého a inkluzivního pracoviště. Muži a ženy společně tvoří širokou a rozmanitou část světové populace. Jsme odhodláni dosáhnout genderové rovnosti v celé naší organizaci tím, že pracujeme na odstraňování překážek, poskytování rovných příležitostí a vytváření struktur, které umožní všem prosperovat.

V naší společnosti, specializující se na slévárenství, kde je práce fyzicky náročnější, jsme hrdí na to, že se podíl žen mezi našimi zaměstnanci vyšplhal na 35%. I přes charakter práce, který je náročnější, si vážíme rozmanitosti a přínosu všech našich pracovníků, bez ohledu na pohlaví. Jsme odhodláni pokračovat v podporování rovnosti a vytváření pracovního prostředí, kde se každý může rozvíjet a prosperovat.

V managementu je podíl žen významně vyšší –  činí 75%, zatímco podíl mužů činí 25%. Tato významná rozmanitost ve složení našeho vedení nám přináší širokou škálu perspektiv.

Životní prostředí

Ekologie

Příroda je pro nás důležitá. Všechny technologie BENEŠ a LÁT proto splňují ta nejnáročnější ekologická kritéria.
Náš environmentální přístup představuje klíčový nástroj pro systematickou optimalizaci péče o životní prostředí v rámci naší organizace. Jsme pevně odhodláni pokračovat v úsilí o dosažení vyšší úrovně udržitelnosti prostřednictvím inovací a efektivních postupů. Současně aktivně spolupracujeme s dodavateli a dalšími partnery, abychom společně přispěli k ochraně našeho životního prostředí a dosáhli dlouhodobě udržitelných výsledků.

  • Odpadní a splaškové vody jsou před vypuštěním předčištěny na předepsané limity.
  • 75 % odpadů je materiálně nebo energeticky využito.
  • Emise do ovzduší se pohybují v jednotkách % přípustných limitů.
  • Nová tovární hala v Poříčanech využívá odpadní teplo vzniklé během výroby k vytápění haly a ohřevu užitkové vody.

Enviromentální politika BENEŠ a LÁT k nahlédnutí ZDE.

Integrovaná prevence

Závod v Poříčanech spadá do systému Integrované prevence.

Toto povolení bylo vydáno v roce 2011.

Udržitelný dodavatelský řetězec

Respekt k životnímu prostředí nás nepřestává motivovat. Věříme, že firmy by měly vést cestu a aktivně přispívat k ekonomické dekarbonizaci, nejen následovat globální trendy. Vyzýváme naše dodavatele, aby se k nám přidali v této misi a aktivně pracovali na snižování své uhlíkové stopy. Samozřejmě, odměnou jim bude nejen podpora udržitelné budoucnosti, ale také naše dlouhodobé partnerství založené na společných hodnotách. Společně můžeme dosáhnout změn, které budou prospěšné nejen nám, ale celému světu.

Odkaz na dotazník: „bude doplněn“

Naše uhlíková stopa

Pro více informací o našem úsilí a výsledcích v oblasti snižování uhlíkové stopy se podívejte na naše aktuální zprávy. Jsme přesvědčeni, že transparentnost je klíčem k partnerství a společnému úspěchu.

Děkujeme, že nám dáváte příležitost podělit se s vámi o naše hodnoty a úsilí o udržitelnost. Společně se snažíme o pozitivní změny, které přinesou prospěch nám všem a budoucím generacím.

Certifikace

Všechny závody BENEŠ a LÁT drží krok se současnými standardy kvality:

ISO 9001:2015

IATF 16949:2016

ISO 14001:2015

Certifikaci provedla společnost Det Norske Veritas.

Hrajeme si rádi dle pravidel přírody

Seva EKO není nový výrobek, ani nová řada našich českých stavebnic, je to cesta. Životní cyklus, jehož cílem je minimalizovat dopad na přírodu. Cesta, na kterou Seva vykročila, po které stoupá a která proniká do celého portfolia.

Moje energie je stále zelenější

Vydali jsme se směrem využití energie z obnovitelných zdrojů, a to ve spolupráci s innogy Česká republika.Tzv. „zelená energie“ je jedním z hnacích motorů výroby. Do roku 2023 postupně zvýšíme podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů až na 85 % z celkové spotřeby.

(PO) SVÍTÍM ŠETRNĚ

Světla v našich výrobních prostorech postupně nahrazujeme ekologičtější technologií svícení LED.

šetřím (si) energii

Provádíme optimalizace našich výrobních procesů, abychom dosáhli co nejkratšího času výroby produktů. Nové technologie máme pouze ve variantě tzv. EKO-DRIVE. Stroje pracují v úsporném režimu a garantují nižší spotřebu energie.

(ZA)Balím se do EKO

Postupně přecházíme na zpětně zpracovatelné obalové materiály, a tím snižujeme počet používaných plastových obalů

RECYKLUJI (VLASTNÍ) ODPAD

Snižujeme produkci odpadu a odpadních vod. Vracíme veškerou neshodnou výrobu společně s technologickým odpadem zpět do výrobního procesu. Jsme zapojeni do systému zpětného
odběru elektroodpadu a baterií.

Recykluji (i) teplo

Využíváme „odpadní“ teplo, vytvářené během technologických procesů při výrobě, ke zpětnému vyhřívání prostor a kanceláří.

JEZDÍM NA ELEKTROPOHON / LPG

Na přepravu zaměstnanců do zaměstnání využíváme výhradně vozidla s elektrickým pohonem. Nezapomínáme ani na naše služební auta, i jejich flotila je doplněna o elektricky poháněné vozy. Dodávky nám zase jezdí na LPG.

VODOU NEPLÝTVÁM

Na jednotlivá výrobní zařízení instalujeme elektronické regulace odběru vody, abychom snížili jeho množství na potřebné minimum.

JSEM V SOULADU S PŘÍRODOU

Chceme být ohleduplní, zodpovědní a v dlouhodobém souznění s přírodou a životním prostředím.
Záleží nám na budoucnosti dalších generací.

Za každých 100 tun zpracované
hmoty vysazujeme jeden
strom v okolí našich závodů.

Cukrová třtina a stavebnice?
Ano, naše stavebnice Blok z melásky
je vyrobena z cukrové třtiny.