Kvalita a ekologie

Kvalita

Není to o počtu lidí, s nimiž se spojíte, je to o kvalitě vzájemného působení.

Kvalita čili jakost je údaj o vlastnosti nějaké věci, činnosti, procesu – je to odpověď na otázku „jaký?“ (latinsky qualis?) – podobně jako kvantita (množství) odpovídá na otázku „kolik?“ (latinsky quantum?)

Kvality jsou obvykle přímo dostupné smyslovému poznání, kdežto množství je třeba zjišťovat měřením nebo počítáním. V důsledku toho ovšem kvality mnohdy závisejí na úsudku a schopnostech pozorovatele.

Proto naše společnost každoročně prochází hodnocením certifikačních společností a tím se neustále držíme na špičce nejen v tom co děláme, ale i v tom jak to děláme.

Životní prostředí

Ekologie

Příroda je pro nás důležitá. Všechny technologie BENEŠ a LÁT proto splňují ta nejnáročnější ekologická kritéria.

  • Odpadní a splaškové vody jsou před vypuštěním předčištěny na předepsané limity.
  • 75 % odpadů je materiálně nebo energeticky využito.
  • Emise do ovzduší se pohybují v jednotkách % přípustných limitů.
  • Nová tovární hala v Poříčanech využívá odpadní teplo vzniklé během výroby k vytápění haly a ohřevu užitkové vody.

Enviromentální politika BENEŠ a LÁT k nahlédnutí ZDE.

Integrovaná prevence

Závod v Poříčanech spadá do systému Integrované prevence.

Toto povolení bylo vydáno v roce 2011.

Certifikace

Všechny závody BENEŠ a LÁT drží krok se současnými standardy kvality:

ISO 9001:2015

IATF 16949:2016

ISO 14001:2015

Certifikaci provedla společnost Det Norske Veritas.

Hrajeme si rádi dle pravidel přírody

Seva EKO není nový výrobek, ani nová řada našich českých stavebnic, je to cesta. Životní cyklus, jehož cílem je minimalizovat dopad na přírodu. Cesta, na kterou Seva vykročila, po které stoupá a která proniká do celého portfolia.

Moje energie je stále zelenější

Vydali jsme se směrem využití energie z obnovitelných zdrojů, a to ve spolupráci s innogy Česká republika.Tzv. „zelená energie“ je jedním z hnacích motorů výroby. Do roku 2023 postupně zvýšíme podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů až na 85 % z celkové spotřeby.

(PO) SVÍTÍM ŠETRNĚ

Světla v našich výrobních prostorech postupně nahrazujeme ekologičtější technologií svícení LED.

šetřím (si) energii

Provádíme optimalizace našich výrobních procesů, abychom dosáhli co nejkratšího času výroby produktů. Nové technologie máme pouze ve variantě tzv. EKO-DRIVE. Stroje pracují v úsporném režimu a garantují nižší spotřebu energie.

(ZA)Balím se do EKO

Postupně přecházíme na zpětně zpracovatelné obalové materiály, a tím snižujeme počet používaných plastových obalů

RECYKLUJI (VLASTNÍ) ODPAD

Snižujeme produkci odpadu a odpadních vod. Vracíme veškerou neshodnou výrobu společně s technologickým odpadem zpět do výrobního procesu. Jsme zapojeni do systému zpětného
odběru elektroodpadu a baterií.

Recykluji (i) teplo

Využíváme „odpadní“ teplo, vytvářené během technologických procesů při výrobě, ke zpětnému vyhřívání prostor a kanceláří.

JEZDÍM NA ELEKTROPOHON / LPG

Na přepravu zaměstnanců do zaměstnání využíváme výhradně vozidla s elektrickým pohonem. Nezapomínáme ani na naše služební auta, i jejich flotila je doplněna o elektricky poháněné vozy. Dodávky nám zase jezdí na LPG.

VODOU NEPLÝTVÁM

Na jednotlivá výrobní zařízení instalujeme elektronické regulace odběru vody, abychom snížili jeho množství na potřebné minimum.

JSEM V SOULADU S PŘÍRODOU

Chceme být ohleduplní, zodpovědní a v dlouhodobém souznění s přírodou a životním prostředím.
Záleží nám na budoucnosti dalších generací.

Za každých 100 tun zpracované
hmoty vysazujeme jeden
strom v okolí našich závodů.

Cukrová třtina a stavebnice?
Ano, naše stavebnice Blok z melásky
je vyrobena z cukrové třtiny.