VÍTEJTE NA STRÁNCE PLESU,
který pro naše hosty pořádáme již 9. dekádu

Protože programové menu plesu nenabízí dostatek prostoru, abychom Vám sdělili vše, co máme na srdci, připravili jsme si pro Vás jeho digitální doplněk. Takové digitální dvojče, kde Vám chceme říci víc; kdo nám hraje, kdo nám vaří, nebo co že je vlastně těch 90 let za výročí?

PŘEDTANČENÍ

Již několik let nám inspiraci na taneční parket přináší skvělí tanečníci z taneční školy SWING BUSTERS, která se od roku 2011 věnuje výuce tance v rytmech 20. a 30. let 20. století. Vlastně nás vrací do tempa, které panovalo v době, kdy pan Josef Beneš získal své první živnostenské oprávnění. Píše se rok 1934, Praha Holešovice.

KAPELA

Colours je cross-over kapela se širokým repertoárem a plným zvukem. Za jejím vznikem stojí skvělý bubeník a ještě lepší ředitel ZUŠ Štětí Jan Hrovatitsch, který rozehraje i špalek 😉

FANFÁRY

Od přelomu tisíciletí pro naše plesy skládá fanfáry hudební skladatel, pozounista herec a hudebník Jan Matásek. Jeho divadelní hudbu na své scéně uvádí například divadlo F.X. Šaldy v Liberci, Divadlo Komedie v Praze, či Minor – divadlo pro celou rodinu.

I letos nám ples odstartuje fanfárový soubor pod autorovým vedením.

GASTRONOMIE

O naši spokojenost, příjemné prostředí i zajištění občerstvení se stará tým centra Floret, které již přes 25 let poskytuje služby pro konference, plesy, ale nabízí i hotelové služby, wellness a vzhledem k přímému sousedství s průhonickým parkem i příležitost pro příjemné procházky.

PLESOVÉ MENU

Program celého večera a nabídka občerstvení je vám k dispozici na každém stole, ale pokud byste si chtěli menu prohlédnout i jindy, zde máte příležitost.

FOTOKOUTEK

Leto jsme pro Vás vybrali fotokoutek Fotomonster, který Vám přímo na místě vytiskne fotografii na památku na dnešní večer. Samozřejmostí je řada propriet a doplňků, abyste si vybrali, v jakém stylu si chcete dnešní večer zapamatovat.

NAŠE HISTORICKÁ STOPA

Souhrnný pohled na naše putování od počátku 20. století po současnost. Pro ty, kteří mají rádi více detailů je níže rolovací přehled informací a milníků našeho vývoje.

A kdo by chtěl větší detail, tak si může projít rolovací přehled:

timeline_pre_loader

1907

19. 10. 1907 narodil se zakladatel společnosti pan Josef Beneš.

1914

15. 9. 1914 narodil se pan Josef Lát. Po smrti pana Josefa Beneše se stal druhým manželem paní Benešové.

1927

1. 9. 1927 podání prvního patentu pana Josefa Polaka. Jednalo se o patent na princip fungování tlakového licího stroje se studenou komorou – princip, který dnes využívají tlakové licí stroje pro zpracování Al slitin.

1934

15. 9. 1934 pan Josef Beneš (*1907 – †1945) získává první živnostenské oprávnění “Slévárna a strojírna J. Beneš”

1937

23. 3. 1937 podání druhého patentu pana Josefa Polaka, kterým vylepšoval fungování tlakového licího stroje ze svého patentu z roku 1927.

Pan Josef Beneš v témže roce stěhuje svou výrobu z Prahy Holešovic do nově vznikajícího závodu v Průhonicích.

1945

7. 5. 1945 pan Josef Beneš padl při Pražském povstání

8. 5. 1945 konec druhé světové války

1. 8. 1945 nastupuje do zaměstnání v Průhonicích pan Josef Lát

1947

19. 1. 1947 svatba paní Anděly Benešové (roz. Zemanové) a pana Josefa Láta

6. 8. 1947 narození pana Josefa Láta (syn Anděly a Josefa Látových).

V průběhu celého roku byla realizována výstavba řadových rodinných domů pro zaměstnance společnosti.

1948

23. 4. 1948 paní Anděla Látová ustanovena správcem národního majetku ve svém znárodněném závodě v Průhonicích. O necelý rok později se ředitelem závodu stává její manžel, pan Josef Lát.

Mezi znárodněný majetek spadaly i řadové domky pro zaměstnance i rodinný dům Látových.

1957

V roce 1957 dokončen tříletý vývoj prvního nízkotlakého licího stroje v ČSR vyvinutý konstruktéry a technology v Průhonicích (Fr. Hofman, Jos. Lát, Fr. Trnavský)

1980

3. 12. 1980 umírá pan Josef Lát (*1914). Jeho smrtí dochází k přerušení rodinné linie v řízení závodu.

1985

1. 1. 1985 nastupuje na pozici ředitele průhonického závodu pan Josef Lát (*1946) a pokračuje v péči o “rodinný podnik”.

1988

1. 7. 1988 vznikl nejmenší státní podnik v Československu – MENET PRŮHONICE s.p. vznikl oddělením Průhonického závodu od národního podniku Metaz n.p.

MENET je zkratka slov MEtalurgie a NEtradiční Technologie – za netradiční technologie lze jednoznačně považovat vysokoenergetický kapalinový paprsek (tzv. Paser), který byl dovezen ze spojených států. Průhonický závod byl prvním místem ve východním bloku, kam se podařilo tuto technologii získat.

1992

27. 5. 1992 dochází k převzetí průhonického závodu z rukou fondu národního majetku na základě úspěšného privatizačního projektu v rámci tzv. velké privatizace a to formou restituce (10,9% společnosti) a dokoupením zbytku.

Tím vzniká BENEŠ a LÁT, slévárna a strojírna v.o.s.

1998

Dokončen vývoj nové generace nízkotlakého licího stroje. Na konstrukci a přípravě se podíleli J. Beneš (vnuk zakladatele), L. Tengler a další.

31. 12. 1998 dochází k transformaci na akciovou společnost BENEŠ a LÁT, slévárna a strojírna a.s.

2003

1. 1. 2003 dochází ke změně uspořádání vlastnických poměrů.

1. 1. 2003 do vedení společnosti a částečně i do vlastnické struktury nastupuje Ing, Lumír Al-Dabagh

2005

Květen 2005 – dokončení rekonstrukce bývalé tkalcovny ve Slané u Semil a stěhování Slévárny Zn z Průhonic do Slané

Převzetí části podniku VISTA Semily spol. s r.o. (pozůstatek bývalých Kovozávodů Semily) a začlenění lisovny plastů do výrobního portfolia

Nová produktová řada v portfoliu společnosti – stavebnice SEVA a další hračky pro děti z původní výroby KZS.

2007

15. 10. 2007 náhlé úmrtí Ing. Josefa Láta (*1947)

Vedení společnosti se ujímá 3. generace rodiny – Josef, Marie, Jan Látovi.

15. 11. 2007 společnost získává prestižní titul “Firma roku 2007 České republiky”

2009

Dokončení výstavby nové výrobní haly v Poříčanech a přestěhování veškeré výroby z Průhonic.

27. 5. 2009 se slavnostního otevření ujala první dáma paní Livia Klausová.

Dokončení vývoje Nízkotlakého licího stroje pro odlévání ze slitin hliníku 3. generace. Navazuje na vlastní vývoj z 50. a 90. let.

2011

Rekonstrukce výrobních prostor slévárny Zn ve Slané u Semil pro další rozšíření výrobních kapacit

2013

1. 4. 2013 Akvizice českého výrobce vysokotlakých odlitků TTS Polak od německé mateřské společnosti TTS. Jedná se o pozůstatek tradiční české strojírenské společnosti Polak s původem ve 20. letech 20. století.

Dokončení nové haly nástrojárny v areálu v Suticích.

2014

1. 4. 2014 Začlenění Mimoňského závodu do mateřské společnosti a zjednodušení firmy na BENEŠ a LÁT a.s.

20. 6. 2014 Dokoupení pozemků a budov a tím scelení areálu obklopujícího výrobní haly v Mimoni.

Rozšíření výrobních kapacit lisovny plastů v Suticích o stroj s vyšší zavírací silou 500t.

2015

Zahájen provoz obrobny v závodě v Poříčanech vybavené moderními CNC obráběcími centry.

Zprovoznění nové administrativní budovy a přesun sídla společnosti do Poříčan.

2016

Investice do rozvoje kapacit obrábění v Poříčanech

30.9.2016 ve spolupráci s Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR,  a Českou Zbrojovkou založení dceřiné společnosti CARDAM s.r.o. orientující se na výzkum a vývoj v oblasti 3D tisku, materiálového inženýrství a povrchových úprav.

2017

1. 5. 2017 Významná investice do výrobních kapacit slévárny slitin zinku v podobě moderních strojů světoznámých výrobců FRECH a COLOSIO.

Změna vlastnické struktury společnosti – BENEŠ a LÁT a.s. je tak opět  po 14 letech 100% “rodinnou firmou”

2018

Instalace 3D tiskárny kovů EOS M290 pro výzkum a vývoj v oblasti materiálových vlastností kovů zpracovaných touto netradiční technologií. Spolu s touto investicí byla vybavena i laboratoř o počítačový tomograf CT/RTG pro zkoumání vnitřních struktur materiálu a Spektrální analyzér pro rozbory chemického složení.

Dokončení vývoje Nízkotlakého licího stroje vlastní konstrukce 4. generace s vlastním systémem řízení orientovaným na náročné tlakotěsné odlitky.

2019

26. 3. 2019 kolaudace a zahájení provozu v nově zrekonstruované hale v areálu Mimoň. Hala slouží pro dokončovací a apretační operace a pro zajištění skladování a distribuce hotových výrobků.

17. 6. 2019 spuštění výroby na kompletně robotizované licí buňce IDRA s uzavírací silou 900 tun ve slévárně Al v Mimoni.

2020

leden 2020 – přihlásili jsme se k dalšímu směru podpory ekologického přístupu v podnikání a zahjili jsme odběr elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Pro letošní rok se jedná o 20% podíl na celkové spotřebě elektrické energie.

21. 9. 2020 Ocenění od Czech TOP 100 „Obdivované firmy ČR roku 2020“ za přínos v době COVID krize – převedení 3D tištěné masky vyvinuté CIIRC ČVUT do podmínek sériové výroby ve spolupráci s CARDAM spol. s r.o..

5. 10. 2020 Ocenění Svazu průmyslu a dopravy ČR za přínos pro rozvoj regionu a průmyslu. Ocenění převzal Ing. Josef Lát z rukou prezidenta SP ČR pana Jaroslava Hanáka.

2021

březen 2021 – loni nastoupený směr spotřeby elektrické energie z obnovitelných zdrojů jsme letos rozšířili o tříletou smlouvu s dodavatelem energií s cílem v roce 2023 odebrat 85% z roční spotřeby z obnovitelných zdrojů „voda a vítr“.

23. 10. 2021 – v rámci zodpovědného přístupu ke svému okolí reprezentovali naši kolegové Tomáš Faltýnek a Jan Lát naše řešení dopravy zaměstnanců a  mezizávodové dopravy za využití elektromobilů a dobíjecích sanic na festivalu čisté mobility v Pelhřimově.

2022

Rok 2022 byl ve znamení ocenění naší činnosti v mnoha směrech:

31. 5. 2022 – 3. místo v soutěži Národní cena ČR za kvalitu v rodinném podnikání udělená Radou kvality MPO a Asociací malých a středních podnikatelů a živnostníků.

20. 9. 2022 – Jan Lát získal v soutěži Manažer Roku České Manažerské Asociace čestné tituly:
– Vítěz kategorie: Průmysl a navázané obory 2021
– TOP 10 Manažer Roku 2021
– Manažer Roku 2021

19. 10. 2022 – Cena TA ČR 2022 v kategorii PARTNERSTVÍ za spolupráci na projektu NCK MATCA.

25. 10. 2022 – 2. místo v soutěži IBM firma roku Středočeského kraje

2023

Po tříleté pauze se podařilo obnovit tradici plesů a vrátit se do normálního života včetně společenských akcí a setkání.

22. 6. 2023 jsme byli na galavečeru CZECH TOP 100 oceněni titulem Gentlemanská firma roku.

Rok 2023 byl také rokem, kdy se nám podařilo navázat partnerství s novými zákazníky a úspěšně absolvovat certifikaci pro dodávky do „marine“ zařízení, jako jsou součásti motorů a pohonných jednotek.

A CO JE U NÁS NOVÉHO?

Zkušenosti

Na trhu již působíme od roku 1934, kdy jsme získali naše první živnostenské oprávnění.

Technologie

Díky širokému spektru moderních technologií máme vysokou produktivitu.

Udržitelnost

Naše udržitelnost stojí na ekologických, kvalitativních i společenských  kriteriích.

Veřejná podpora

V oblastech výzkumu a vývoje a vzdělávání využíváme i zdroje veřejné podpory.