Kvalita, ekologie, bezpečnost

Kvalita

Není to o počtu lidí, s nimiž se spojíte, je to o kvalitě vzájemného působení.

Kvalita čili jakost je údaj o vlastnosti nějaké věci, činnosti, procesu – je to odpověď na otázku „jaký?“ (latinsky qualis?) – podobně jako kvantita (množství) odpovídá na otázku „kolik?“ (latinsky quantum?)

Kvality jsou obvykle přímo dostupné smyslovému poznání, kdežto množství je třeba zjišťovat měřením nebo počítáním. V důsledku toho ovšem kvality mnohdy závisejí na úsudku a schopnostech pozorovatele.

Proto naše společnost každoročně prochází hodnocením certifikačních společností a tím se neustále držíme na špičce nejen v tom co děláme, ale i v tom jak to děláme.

Životní prostředí

Ekologie

Příroda je pro nás důležitá. Všechny technologie BENEŠ a LÁT proto splňují ta nejnáročnější ekologická kritéria.

 • Odpadní a splaškové vody jsou před vypuštěním předčištěny na předepsané limity.
 • 75 % odpadů je materiálně nebo energeticky využito.
 • Emise do ovzduší se pohybují v jednotkách % přípustných limitů.
 • Nová tovární hala v Poříčanech využívá odpadní teplo vzniklé během výroby k vytápění haly a ohřevu užitkové vody.

Enviromentální politika BENEŠ a LÁT k nahlédnutí ZDE.

Integrovaná prevence

Závod v Poříčanech spadá do systému Integrované prevence.

Toto povolení bylo vydáno v roce 2011.

Certifikace

Všechny závody BENEŠ a LÁT drží krok se současnými standardy kvality:

IATF 16949:2016

 • Závod Z02 – CZ, EN
 • Závod Z03 – CZ, EN
 • Závod Z08 – CZ, EN
 • Závod Z10 – CZ, EN

ISO 9001:2015

 • Závod Z03 – CZ, EN

ISO 45001:2018

 • Závod Z02 – CZ, EN

ISO 14001:2015

 • Korporátní – CZ, EN

REACH + RoHS

 • Deklarace RoHS – CZ, EN
 • Deklarace REACH – CZ, EN

ESG / CSR

 • AMSP – Rodinný podnik – CZ
 • Czech TOP 100 – Obdivovaná firma – CZ
 • EKO-KOM – Zodpovědná firma – CZ, EN
 • ECOBAT – příspěvek ŽP – CZ
 • Innogy – Obnovitelná energie – CZ, EN
 • OTE – Záruky původu 2020 – CZ, EN
 • OTE – Záruky původu 2021 – CZ, EN
 • Rada kvality ČR – NCK 2021 – CZ
 • Remobil – Spol. odpovědná firma – CZ
 • SP ČR – Rozvoj průmyslu a regionu – CZ

Certifikaci provedla společnost DNV Business Assurance B.V.

Menu