Jsme součástí svého okolí

Akciová společnost BENEŠ a LÁT je si vědoma své společenské role a proto dlouhodobě podporuje ve svém okolí aktivity vedoucí ke vzdělávání, sportu a rozvoji týmového ducha a spolpráce.

 

Protože věříme, že týmový přístup, znalosti a rozvoj dovedností a pocit zodpovědnosti jsou tím, na čem stojí všechny úspěšné celky, ať už jde o sprtovní kluby, úspěšné firmy, nebo celé státy, dlouhodobě podporujeme aktivity rozvíjející právě tyto schopnosti a dovednosti.

 

Krom finančních darů, díky kterým se daří vytvářet prostředí právě pro sportovní kluby a podobné instituce, jsme aktivní i formou spolupráce na realizaci zajímavých projektů. Příkladem může být spolupráce se Základní a mateřskou školou Poříčany, která využila bezplatných služeb našeho technického dozoru pro stavební akce, který spolupracoval v realizační fázi výstavby nového pavilonu MŠ. Pomoc v podobě poradenství a spolupráce při organizaci průběhu výstavby přinesla škole a jejímu zřizovateli významnou úsporu investičních nákladů eliminací víceprací a dodatečných finančních požadavků dodavatelské firmy.

Naši kolegové se také zapojují do výuky na různých stupních vzdělávání - od spolupráce při výuce technických prací na základní škole, přes přednášky v rámci motivačního semináře Můžeš Podnikat na středních školách, ař po odborné přednášky na univerzitách - např TUL, či ČVUT. Za samozřejmost považujeme organizování exkurzí, pomoc při bakalářských, diplomových, či disertačních pracech.

 

V uplynulých letech byly podporovány tyto školy, sportovní kluby, spolky a sdružení:

 

Sportovní aktivity:

http://www.tjpatek.cz - 2017

http://www.jiskra-mimon.cz/o-nas/ - 2017

http://www.skporicany.estranky.cz - 2010 - 2017

http://www.fbkjicin.cz - 2015, 2016

 

 

Vzdělávání:

http://www.msvlkava.cz - 2016

http://www.zsporicany.cz - 2010-2017

http://www.betlemska.cz - 2016

https://www.cvut.cz - 2016, 2017

https://muzespodnikat.cz - 2017

 

 

Ostatní společensky prospěšné aktivity

http://www.sdhpruhonice.cz - 2015

https://www.oshsemily.cz/kontakty/13/783-sdh-skodejov - 2016

https://www.linkabezpeci.cz - 2016

http://www.jizerkasm.cz - 2017

 

Suma darů poskytnutých s cílem zlepšit své okolí a podpořit aktivní rozvoj a vzdělávání mládeže dosáhla za uplynulých 10 let hodnotu 1,2 milionu Kč. Věříme, že každý může přispět ke zlepšení svého okolí a proto chceme jít příkladem nejen v podobě finanční podpory.

Více z historie naší podpory okolí.

 
Napište nám
*       *
     
 
*
 
* Hvězdičkou označené položky jsou povinné