Kvalita

„Není to o počtu lidí, s nimiž se spojíte, je to o kvalitě vzájemného působení.“

Kvalita čili jakost je údaj o vlastnosti nějaké věci, činnosti, procesu - je to  odpověď na otázku „jaký?“ (latinsky qualis?) – podobně jako kvantita (množství) odpovídá na otázku „kolik?“ (latinsky quantum?) 

Kvality jsou obvykle přímo dostupné smyslovému poznání, kdežto množství je třeba zjišťovat 
měřením nebo počítáním. V důsledku toho ovšem kvality mnohdy závisejí na úsudku a schopnostech pozorovatele. 
 

Proto naše společnost každoročně prochází hodnocením certifikačních společností a tím se neustále držíme na špičce nejen v tom co děláme, ale i v tom jak to děláme.

Napište nám
*       *
     
 
*
 
* Hvězdičkou označené položky jsou povinné