Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti BENEŠ a LÁT a.s.

 

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00167

Doba realizace projektu: 1. leden 2014 až 31. březen 2015

Popis projektu

Záměrem projektu bylo vytvoření Slévárenské akademie BENEŠ a LÁT a.s., prostřednictvím které si budeme zajišťovat kvalifikované a profesně zdatné pracovníky ve specifickém oboru, kterým slévárenství bezpochyby je, stejně tak jako zajištění průběžného předávání profesního know-how starších a zkušenějších pracovníků pracovníkům mladším.
Potřebnost realizace projektu lze podložit několika důvody. Nedostatečná školní příprava pro strojírenský průmysl a dokonce zcela chybějící středoškolská výuka slévárenských oborů.
Připravovaný vzdělávací program je pro naši společnost inovativní jednak svým zaměřením (specifické pracovní činnosti související s nízkotlakým, gravitačním i vysokotlakým odléváním) a jednak svojí komplexností:
- vzdělávací potřeba (příprava vzdělávacího projektu) navazuje na záměr vytvoření Slévárenské akademie BENEŠ a LÁT, vzdělávání je tak připraveno za velmi konkrétním a jasným účelem
- individuální přístup ke vzdělávání - každý zástupce/kyně cílové skupiny má připraven vlastní individuální plán vzdělávání, který odráží jeho vzdělávací potřeby ve vztahu k jeho současné či budoucí pracovní pozici v oblasti slévárenství v naší společnosti
- účastníci/nice jednotlivých kurzů budou vždy po jejich skončení poskytovat zpětnou vazbu, např. formou dotazníku, kterou využijeme pro další potřebu/realizaci dalších školících aktivit a úpravu vzdělávacích materiálů; cílem je, aby vzdělávací aktivity byly pro cílovou skupinu maximálně přínosné, a to jak v rámci projektu, tak i po jeho skončení.
- do zajištění vzdělávacích aktivit zapojíme i naše zaměstnance (interní lektory), a to větší měrou, než bylo doposud zvykem; interní lektoři budou jednak školit cílovou skupinu a jednak budou zpracovávat dokumenty a studijní materiály na jimi zajišťovaná školení; tyto studijní materiály pak budeme využívat i po skončení projektu - při zaškolování dalších našich pracovníků/nic (jak stávajících, tak i nově příchozích).
Vzdělávací program bude realizován po delší časové období, čímž bude umožněno získávání potřebného množství profesních znalostí a dovedností, jejich utřídění a praktická realizace v rámci pracovních činností.

Cíle projektu

Cílem projektu je nastavení kontinuálního a systematického vzdělávání v oblasti nízkotlakého, gravitačního a vysokotlakého odlévání neželezných kovů, a to zejména na zařízeních vyvinutých naší firmou. Zajištění stabilní základny vědomostí a specifického know-how. Plošné zvýšení vysoce odborných znalostí, které umožní snížení závislosti na profesním know-how několika málo jedinců.

Vznikl komplexní a inovativní vzdělávací program (Slévárenská akademie BENEŠ a LÁT a.s.), jež bude zcela odpovídat reálným potřebám jak našich zaměstnanců/kyň, tak i potřebám naší společnosti.

Cílové skupiny

V rámci projektu podpoříme 123 našich zaměstnanců, pro které v průběhu realizace projektu zajistíme 17 různých specifických kurzů v následujících oblastech:

KA 2: Specifická školení pro operátory výroby nízkotlakého odlévání slitin hliníku
KA 3: Specifická školení pro operátory výroby gravitačního odlévání slitin hliníku
KA 4: Specifická školení pro technology a konstruktéry v oblasti nízkotlakého a gravitačního odlévání slitin hliníku
KA 5: Specifická školení pro technology, konstruktéry a operátory výroby vysokotlakého odlévání slitin zinku

 

 

Účastníci/ce projektu

zaměstnanci/kyně

Region

Středočeský kraj
Liberecký kraj

Průběh

Projekt je naplánován na období od 1.1.2014 do předpokládaného ukončení k 31.3.2015. Jednotlivé klíčové aktivity jsou rovnoměrně rozloženy do celého realizačního období a budou probíhat dle zpracovaného harmonogramu.


Výsledky

Výsledkem projektu bude získání, prohloubení a rozšíření znalostí ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy prostřednictvím teoreticky a prakticky vyškolených zaměstnanců. Projekt povede k dalšímu zvýšení kvalifikace a adaptability zaměstnanců a významně přispěje k odstranění dlouhodobému nedostatku v kvalifikaci a odbornosti zaměstnanců.


Partneři

Na realizaci projektu se nepodílejí žádní partneři.

Realizátor projektu

Název: BENEŠ a LÁT a.s.
IČ: 25724304
Ulice: Tovární 277
Město: Průhonice
PSČ: 25243

Kontaktní osoba

Kontakt: Michaela Beranová, michaela.beranova@benesalat.cz, tel.: 267227312
Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti BENEŠ a LÁT a.s.
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00167

Částka: 2 401 182,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. leden 2014 až 31. březen 2015


 

Projekt OP LZZ č. CZ.1.04/1.1.02/35.00247

30.11.2009 BaL získal dotaci od MPSV v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt č. CZ.1.04/1.1.02/35.00247

 

"Další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - cesta k úspěchu a rozvoji společnosti BENEŠ a LÁT a.s."

Začátek realizace projektu: 1.prosince 2009
Konec projektu: 30.listopadu 2011
BaL využil prostředky ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců v oblasti manažerských dovedností, rozvoje jakosti výroby, IT dovedností a odborných školení na obsluhu strojů.


Napište nám
*       *
     
 
*
 
* Hvězdičkou označené položky jsou povinné